30 Mart 2017 Perşembe

Topluluklar Genel Kurul Seçim Duyurusu

11 Ekim 2016 Salı 13:31 tarihinde eklendi | 444 defa okundu
17-21 Ekim 2016

Kulüp/Toplulukların Genel Kurulları 17-21 Ekim 2016 Tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Genel Kurullar Öğrenci Kulüp/Toplulukları Kurulma ve Çalışma İlke ve Yöntemleri Çerçeve Yönergesinin 10. maddesi gereğinde  aşağıda belirtilen koşullar kapsamında yapılacaktır.  Dikkatlice okunması ve gerekli hassasiyetin gösterilmesi rica olunur. 

Madde 10

Genel Kurul

"Genel kurul, Kulüp/Topluluk üyelerinden oluşur, akademik danışmanın divan başkanlığında toplanır. Genel Kurul divan başkanlığına 2 üye genel kurul tarafından seçilir. Genel Kurul divan başkanlığı 3 üyeden oluşur.

Olağan Genel Kurul, akademik takvimde derslerin başlama tarihini izleyen ay sonuna kadar, akademik danışmanın belirlediği ve en az 1 hafta önce üyelere duyurulan tarihte toplanır.

Genel Kurul kararı Daire Başkanlığına yazıyla bildirilir. Genel Kurul çağrıları, Daire Başkanlığınca da (pano, internet vb.) duyurulur. Genel Kurul çağrısı yapılan tarihe kadar kayıtlı olan üyeler Genel Kurulda oy kullanabilir. Fahri üyeler divan kurulunda görev alabilir, genel kurulu izleyebilir.

Genel Kurul, toplantısı yapılabilmesi için 1. Toplantıda salt çoğunluk aranır. (Oranı belirlenmemiş örnek üyelerin yarısının bir fazlası) Yeterlik çoğunluk sağlanamadığı takdirde 1 hafta sonra aynı gün, aynı saatte yapılan 2. toplantıda salt çoğunluk aranmaz.

Olağanüstü genel kurul çağrısı, akademik danışmanın isteği yada yönetim kurulunun teklifi üzerine akademik danışmanın çağrısı üzerine toplanır. Üyelerin yüzde yirmisinin yazılı başvurusu, yönetim kurulu kararı yada akademik danışmanın isteğiyle, akademik danışmanın çağrısı üzerine olağanüstü genel kurul toplanır. Olağanüstü Genel Kurulda yönetim kurulu seçimlerinin verilmesi kararı, ancak üyelerin yüzde kırkının teklifi yada olağanüstü genel kurulda hazır bulunan üyelerin üçte ikisinin teklifi ile oylamaya sunulur, olağanüstü genel kurul salt çoğunluğu ile kararlaştırılır.

Olağan genel kurulunu yapmayan/yapamayan kulüp/topluluğun durumu Daire Başkanının teklifi üzerine Kulüpler Üst Kurulunda görüşülür ek süre verilmesi yada kapatma kararı verilir.

Genel Kurula, Kulüpler Üst Kurulunun görevlendirdiği üst kurul üyesi yada daire başkanlığı personeli gözlemci olarak katılır.

Olağan Genel Kurulda, önceki dönem Yönetim Kurulu Etkinlik Raporu değerlendirilir. Dönem yönetim kurulu ve yönetim kurulu üye sayısı kadar yedek üye seçilir." denilmektedir. 

Not 1- : Kulüp/Topluluklar kendi tüzüğüne uygun olarak yönetim kurulu ve denetleme kurulunu seçecektir. 

Not 2-: Daha önce genel kurul tarihini belirleyerek tarafımıza bildirenlerin genel kurul tarihleri geçersiz sayılacak yeni belirtilen tarihler dikkate alınacaktır. 

 

İDARİ PERSONEL

AKADEMİK PERSONEL

YEMEK LİSTESİ

FOTOGRAF GALERİSİ