PDR Etik İlkeler

-  Yetkinlik ve Yeterlilik

Süleyman Demirel Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi hizmeti verende yetkinlik, hizmetlerde yeterlilik esasına önem verir. Yetkinlik sınırı dışında olan hizmetler yetkinlikleri belirlenmiş mercilere yönlendirilir ör. psikiyatrist, özel eğitim uzmanları vb. gibi.

-  Uzmanlık Alanlarında Sürekli Olarak Gelişme

Süleyman Demirel Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi eğitime ve bilimselliğe önem verir, uzmanlarının kendilerini geliştirmeleri, alanda yenilikleri takip etmeleri ve diğer üniversitelerle işbirliği yapmalarını teşvik eder. Kongre, eğitim, araştırma vb. çalışmalara katılımı teşvik eder, uzmanların kişisel gelişimlerine yatırım yapmalarına özen gösterir.

-  Yararlı Olmak/ Zarar Vermemek

Süleyman Demirel Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi uzmanları bilgilerini çalıştığı kişi ve kuruma en yüksek faydayı getirecek şekilde planlar ve onlara zarar getirecek şeylerden kaçınır, zarar verecek bir durum bilgisi dâhilindeyse uyarır. Verilen hizmetlerin etkililiğini ve yaygınlığını artırmak için üniversite içinde ve dışında diğer birimlerle ve merkezlerle işbirliğine girer.

-  Bireysel Farklılıklara Saygı

Süleyman Demirel  Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi uzmanları bireyin haklarına ve onuruna saygılıdır. Yaş, kimlik, din, ırk, mezhep, sosyoekonomik durum, etnik köken, cinsel kimlik ve tercihlere, engellilik durumuna saygılıdır ve ayrımcılık yapmaz. 

-  Dürüstlük, Tarafsızlık ve Sorumluluk

Süleyman Demirel Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi uzmanları çalışmalarında dürüstlük, tarafsızlık ilkelerini benimser ve yaptıkları işlerin bilincinde, mesleki sorumluluklarının farkında çalışırlar. Uzmanlar hizmet verdikleri kişileri yanıtlamak ve zarar vermekten kaçınırlar. Tarafsızdırlar, çalıştıkları tüm kişi ve kuruluşlara karşı belli bir mesafede tarafsız hizmet veririler.

-  Profesyonel Mahremiyet/ Gizlilik İlkesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi uzmanları her türlü mesleki çalışmalarında hizmet verdikleri kişilere ilişkin olarak özel bilgileri korurlar. Belli bir güven içinde temin edilen bilgiler ancak hizmet alan kişinin kendisi ve/veya toplum için açık bir tehlike veya zarar teşkil ediyorsa (intihar, taciz vb.) gerekli önlemler alındıktan sonra danışanın bilgisi dâhilinde üçüncü şahıs veya kurumlara bilgilerin gerekli bölümü iletilebilir. Gizlilik ilkesi sadece bu gibi durumlarda göz ardı edilebilir.