PDR İşleyiş

İŞLEYİŞ

Merkezin İşleyişi

Eğitim öğretim yılında öğrencilerimiz Süleyman Demirel Üniversitesi Mobil Uygulama ya da SDU Net üzerinden randevu oluşturarak başvuru yapabilirler. Görüşmeler, Güzel Sanatlar Fakültesi 1. katta bulunan Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Biriminde yüz yüze olarak gerçekleştirilmektedir. Farklı uzmanlık gerektiren durumlarda psikolog/psikolojik danışman yönlendirme yapar. Yönlendirilen yere gitme sorumluluğu öğrenciye aittir, istenirse gittikten sonra psikolog/psikolojik danışmanı bilgilendirir.

PDR Birimi İşleyişi ile İlgili Önemli Bilgiler

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi’nde yapılan görüşmeler gizlilik ilkesi dahilinde yapılmaktadır. Öğrencinin söylediği her şey, uygulanan testler ve diğer bilgiler gizli kalır. Akademik kayıtlara geçmez. Öğrencinin bilgisi dışındaki kişilere verilmez. Sadece kendi ya da başkalarının zarar görmesi ya da hayati tehlike altında olması durumunda öğrenci ile ilgili bilgiler yetkili mercilerle paylaşılır.

Yönlendiren kişiye Birim; sadece öğrencinin gelip gelmediğini, görüşmelere devam edip etmediği hakkında bilgi verir, gerekirse görüşme bilgilerini vermeden akademisyenlerin zorlandığı noktalarda yönlendirme yapar.

Yapılanma

Süleyman Demirel  Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi Rektörlüğe bağlı bir kuruluştur.  Bütçesi Rektörlük tarafından sağlanır. Merkez'de şu anda  tam zamanlı bir  psikolog çalışmaktadır.

Amaçlar

1- Üniversite öğrencilerine rehberlik ve psikolojik danışmanlık desteğini sağlamak,

2- Öğrencilerin duygusal, sosyal, eğitim ve meslek seçiminde karşılaştıkları problemlerinde kendi başlarına çözebilmeyi kolaylaştırıcı çalışmalar yapmak,

3- Gerektiğinde bu sorunların çözümünde danışmanlık yapmak,

Faaliyet Alanları

1- İhtiyaç duyulması halinde öğrencilerin yaşamakta olduğu duygusal problemlere yönelik bireysel çalışmalar yapmak,

2- Üniversiteye yeni gelen öğrencilerin üniversite kurallarına, kampüs yaşamına, kulüplere, yapılan sosyal etkinliklere ve birbirlerine uyum sağlamalarını kolaylaştırıcı çalışmalar planlamak,

3- Yönlendirilen vakalarda görüşmeler yaparak gerekli durumlarda ilgili yerlere (hastane, sağlık birimi vb.) yönlendirme yapmak,

4- Bireylerin kendilerini daha iyi tanımaya, beceri geliştirmeye, çevresiyle olumlu ilişkiler kurmasına yönelik çalışmalar yapmak,

5- Uzmanların kendilerini geliştirmeleri ve alanda yenilikleri takip edebilmeleri adına  kongrelere, eğitimlere ve araştırıma çalışmalarına katılmak.