Birim Görev Tanımı

Üniversite birimleri tarafından gerçekleştirilecek olan her türlü seminer, sempozyum, bilimsel etkinlikler, konferans, panel, mezuniyet töreni vb. faaliyetlerin organizasyonu ile ilgili işlerinin daha hızlı ve programlı bir şekilde tek merkezden ve koordineli olarak takip edilmesini amaçlayan birimimiz; etkinlikler çerçevesinde hava yolu ulaşım, araç tahsisi, iaşeler, afiş baskı ve materyalleri, konaklama rezarvasyonlarının yapılması, birimler arası koordinasyonun sağlanması, ses, sahne aydınlatma gibi altyapı hizmetlerinin sağlanması, gerekli resmi yazışmaların yapılması hizmetlerini gerçekleştirmektedir.

Mezunniyet töreni

Konser etkinliği

Çaylaklar günü

Kitap fuarı