Birim Görev Tanımı

Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü; Öğrenci Burs – Yurt İşleri Şubesi, Personel İşleri Şubesi ve Yazı İşleri Şubesi ile hizmet vermektedir.

Öğrenci Burs – Yurt İşleri Şubesi

07.07.2011 tarihinde çıkan 6111 sayılı kanunun madde 172-2547 sayılı kanunun 46. Maddesinin j bendi gereğince Üniversitemiz yemek bursu ve 03.03.2004 tarih ve 5102 sayılı kanun gereği KYK bursu işlemleri yürütülmektedir.

Yemek Bursu; üniversitemiz öğrencilerine verilecek olan burs sayısının her yıl üniversitemizin Yönetim Kurulunda belirlenmesinin ardından üniversitemiz web sayfasında yayınlanarak duyurusu yapılır. Bu hizmetten faydalanmak isteyen öğrenciler,” öğrenci bilgi sistemi” üzerinden başvurularını gerçekleştirirler. Bu süreç her yıl Ekim ayı içerisinde yapılmaktadır.

KYK Bursu; Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’nün her yıl belirlemiş olduğu kontenjanların üniversitemize bildirmesiyle Fakülte, Yüksekokul ve Enstitülerin kontenjan sayıları belirlenir. Üniversitemiz web sayfası üzerinden yapılan duyuru sonrası öğrenciler “öğrenci bilgi sistemi” üzerinden başvurularını gerçekleştirir. KYK bursu almaya hak kazanan öğrencilerin bilgileri KYK bilgi sistemine girilerek onaylanır. Bu süreç her yıl Ekim ayı içerisinde yapılmaktadır. Öğrenciler her yıl en geç Aralık ayı içerisinde KYK web sitesinden durumlarını takip ederek, burslarını almak için e-Devlet şifresi ile onaylamalarını yaptıktan sonra Ocak ayı itibariyle her ayın ilk haftasında burslarını almaya başlarlar.

Personel İşleri Şubesi

Daire Başkanlığımız bünyesinde görev yapan personellerin özlük işlerini mevcut düzenlemeler çerçevesinde zamanında gerçekleştirmek. Personellerin intibak, atama, naklen tayin, görevlendirme, emeklilik, terfi, izin takipleri, sağlık raporu ve benzeri işlemleri yürütülmektedir.

Yazı İşleri Şubesi

Daire Başkanlığımız ile ilgili kurum içi ve kurum dışı tüm resmi yazışmaların ve şahsi müracaatların kaydını tutmak, gerekli yazışmalarını yapmak. Birim içi ve birimler arası evrak akışını sağlamaktır.