PDR Birim Görev Tanımı

Süleyman Demirel Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi, Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerine rehberlik ve psikolojik danışmanlık desteği sağlamak amacıyla çalışmalarına başlamıştır.

Üniversite ve kampüs hayatı eğlenceli aynı zamanda zorlayıcı bir ortamı da beraberinde getirmektedir. Yeni sosyal çevre, yeni ilişkiler, yeni sosyal becerilerin geliştirilmesini gerektirirken, akademik performansla ilgili beklentilerin de yüksek olması üniversite hayatını daha da zorlaştırabilmektedir.

Süleyman Demirel Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi öğrencilerimizin üniversite hayatının getirdiği zorluklarla baş etmesini, bilgi ve becerilerini geliştirerek üniversite ve kampüs hayatını en verimli şekilde tamamlamasını sağlamayı hedeflemektedir. Öğrenciler, üniversite hayatının getirdiği zorluklarla baş etmek için bireysel yardım alarak bilgi ve becerilerini geliştirebilir, destekleyicibir ortamda sorunlarını ve kişisel problemlerini çözebilirler.