PDR Etik Kurallar

1- Psikolojik danışma ilişkisi ancak danışanın gönüllüğü ile mümkündür. Öğrencinin hizmetten yararlanmak için istekli olması ve çaba göstermesi gerekir.

2- Psikolog/psikolojik danışman kişisel ya da mesleki yetersizliği yönünden danışana yardımcı olamayacağını ya da olamadığını anladığında ilişkiyi keser. Bu gibi durumlarda psikolog/psikolojik danışman, danışanı uygun bir uzmana yönlendirir. Danışan önerilen uzmana gitmek istemezse, psikolog/psikolojik danışman ilişkiyi sürdürmek zorunda değildir.

3- Psikolojik danışma ilişkisinde gizlilik esastır. Her türlü bilgi gizli tutulur. Psikolog/psikolojik danışman, danışma ilişkisinden elde edilen bilgi ve kayıtların saklanması, başkalarına verilmesi ya da yok edilmesinde etik kurallara uygun davranır.

4- Hizmet için başvuran kişinin durumu gerek kendisi gerekse başkaları için açık ve yakın bir tehlike oluşturuyorsa, psikolog/psikolojik danışman bu tehlikeyi önleyebilecek, mantığa uygun bir tedbir alır veya ilgililere bu tehlikeyi bildirir. Bu durumda psikolog/psikolojik danışman diğer uzman kişilerle görüş alışverişi yapabilir.

5- Psikolojik danışma ilişkisi ile ilgili tüm kayıtlar psikolog/psikolojik danışmanın çalışmakta olduğu kurumun malı değildir. Bunlar mesleki amaçlarla kullanılır ve danışanın izni olmadan başkalarına açıklanmaz.

6- Danışma ilişkisinden elde edilen veriler eğitim veya araştırma amacıyla kullanılacağı zaman, ilgili danışanın kimliği gizli tutulur.

7- Psikolog/psikolojik danışman danışana, danışma ilişkisinde iken veya bu ilişkiye başlamadan önce ilişkiyi etkileyebilecek amaçlar, hedefler, teknikler, danışma sürecinin kuralları ve sınırlılıkları hakkında bilgi verir.

8- Psikolog/psikolojik danışman, danışanı ile ilgili olarak mesleki açıdan yetkili olan diğer bir meslektaşı ile görüş alışverişi yapabilir.

9- Psikolog/psikolojik danışman, kendisinin objektif olmasını engelleyecek yönetim, denetim ya da değerlendirme ilişkisi içinde olduğu bir kişi ile danışma ilişkisine girmez, bu durumda başka bir danışmana gönderir. Ancak başka bir seçeneğin bulunmadığı durumlarda ve danışanın durumu mutlaka danışma yardımını gerektiriyorsa, danışmanın bu ilişkiye girmesi düşünülebilir