Kalite Politikamız

KALİTE POLİTİKAMIZ

Süleyman Demirel Üniversitesi İlgili Daire Başkanlıkları [Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (Yemekhane hizmetleri hariç)]’nın, araştırma ve toplumla etkileşim amacıyla verdiği tüm hizmetlerde "kalite odaklı" yönetim sistemini esas aldığını, kuruluşun amacına uygun olacağını taahhüt eder.

 

Tüm çalışanların sahiplendiği bu sistemin ilkeleri şunlardır:

·  Başta öğrenci olmak üzere tüm paydaşların memnuniyeti,

·  Süreç odaklı operasyon yönetimi,

·  Düzenli gözden geçirmeye dayalı sürekli iyileştirme alışkanlığı,

·  Kaynakların etkin kullanımı ve erişilebilir olması,

·  Kurulan sistemin sürekliliğinin sağlanması.