Birim Görev Tanımı

Sosyal Tesisler Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Süleyman Demirel Üniversitesi Konukevi’nin diğer paydaşlarla birlikte (İİBF-Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü) hizmet süreçlerini yürütmektedir. Konukevinde görevli personelin, çalışma alanları ve vardiyalarını planlamak, gözetim ve denetimlerini gerçekleştirmek. Konukevinin gelir ve giderlerinin takibi ve resmi tüm faturalarının zamanında ödenmesini sağlamak. Otelcilik hizmetlerinin kontrol ve gözetimini yaparak konaklama memnuniyetini arttırılmasını hedef haline getirmektedir.