Hakkımızda

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nun 2880 sayılı Kanunla değişik 46 ve 47. maddeleri uyarınca kurulmuş olup 03.02.1984 tarih ve 18301 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Yükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği gereğince teşkilatlanması, yönetimi, çalışmaları, görevlilerin yetki ve sorumlulukları belirlenmiştir. Bu yönetmeliğe göre öğrencilerin beden ve ruh sağlığını korumak, hasta olanları tedavi etmek veya ettirmek, barınma, beslenme, çalışma, dinlenme ve ilgili alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek, yeni ilgi alanları kazanmalarına imkan sağlayarak; gerek sağlık ve gerekse sosyal durumlarının iyileşmesine, yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkan verecek hizmetler sunmak; onları ruhsal ve bedensel sağlıklarına özen gösteren bireyler olarak yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır.