Birim Görev Tanımı

Süleyman Demirel Üniversitesi Spor Şube Müdürlüğü; Spor hizmetleri olarak öğrencilerin ve çalışanların milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı bir şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne, etik değer ve davranış ilkeleriyle sorumluluk bilincine sahip, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda temayüz etmiş bir neslin yetiştirilmesi için; onlara disiplinle çalışma alışkanlığı kazandırmak, spora ilgi duymalarını sağlamak, enerjilerini bu olumlu yöne yönelterek boş zamanlarını değerlendirip ilgi duydukları spor dalında çalışmalarını sağlamak üzere aşağıdaki hizmetler yürütülür.