Birim Personel Listesi

AD SOYAD  ÜNVAN TELEFON NUMARASI
HÜSEYİN AKDAŞ  ŞUBE MÜDÜRÜ (0246) 211 35 55 
SÜLEYMAN KAVUKÇU HİZMETLİ  (0246) 232 35 60 

BURCU KEPENEK

BÜRO PERSONELİ (0246) 211 48 23