Birim Personel Listesi

AD SOYAD  ÜNVAN TELEFON NUMARASI
HÜSEYİN AKDAŞ  ŞUBE MÜDÜRÜ (0246) 211 35 55 
BURCU KEPENEK BÜRO PERSONELİ (0246) 211 48 23