Birim Görev Tanımı

Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin sosyal, kültürel ve akademik gelişmelerini desteklemek amacıyla, öğrenci topluluklarının kurulmasını ve çalışmalarını üniversite yaşamının bir parçası olarak gören; Süleyman Demirel Üniversitesinde kayıtlı bulunan öğrencilerin oluşturdukları ve oluşturacakları toplulukların kuruluş ve işleyiş desteğine ilişkin çalışma usul ve esaslarını düzenlemeyi amaçlar. Bu kapsamda öğrencilerinin, ders dışı sosyal, sportif faaliyetlerle toplumsal ve kültürel gelişmelerine yardım etmek, dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme gibi sosyal gereksinimlerini karşılamak, akademik gelişmelerine katkıda bulunmak için oluşturulan Toplulukların, kuruluş ve işleyişine ilişkin gerekli işlemleri yapar, toplulukların koordinasyonunu sağlar.

Konser Etkinliği

Tiyatro Etkinliği

Sportif Etkinlik