Dokümanlar

DİĞER FORMLAR Arıza Bildirim Formu Aile Yardımı Bildirimi Formu Aile Durumu Bildirimi FAALİYET RAPORLARI 2023 Faaliyet Raporu 2022 Faaliyet Raporu 2021 Faaliyet Raporu 2020 Faaliyet Raporu 2019 Faaliyet Raporu 2018 Faaliyet Raporu 2017 Faaliyet Raporu İŞ AKIŞ ŞEMALARI Akademik Personelin Görev Süresi Uzatımı İş Akışı Emeklilik İşlemleri İş Akışı Yıllık, Mazeret vb. İzin İşlemleri İş Akışı Yemekhane Satınalma Proses İş Akışı Yemekhane Üretim ve Servis Proses İş Akışı Yemekhane Satış Proses İş Akışı Yıl Sonu İşlemleri İş Akışı Hurdaya Ayırma İş akışı Spor Şube Müdürlüğü Spor Tesisleri Muhasebe Birimi İş Akışı Yemek Bursu İş Akış Şeması Spor Şube Müdürlüğü Spor Tesisi Kursu İş Akışı Spor Şube Müdürlüğü Havuz Suyu Analizi İş Akışı Spor Şube Müdürlüğü Eğitmen Alımı İş Akışı Giden Evrak İşlemleri İş Akışı Gelen Evrak İşlemleri İş Akışı Memur Maaş İşlemleri İş Akışı İşçi Maaş İşlemleri İş Akışı Rapor İşlemleri İş Akışı Kurum İçi Nakil Giden İş Akışı Kurum İçi Nakil Gelen İş Akışı Kurum İçi Görevlendirme İş Akışı Kurum Dışı Nakil Giden İş Akışı Kurum Dışı Nakil Gelen İş Akışı İdari Personel Üst Öğrenim Değerlendirmesi İş Akışı Hizmet Birleştirme İş Akışı Derece ve Kademe Terfisi İş Akışı Açıktan Atama İş Akışı Topluluk Kurulması İşlemi İş akışı Etkinlik Proje Takip Sistemi İşlemi İş Akışı Online Etkinlik Takip Sistemi İş Akışı Eğitmen Çalıştırılması İşlemi İş Akışı Öğrencilerin Spor Lisanslarının Çıkarılması ve Müsabakalara Katılım İşlemi İş Akışı Mediko Hasta Kabul ve Muayene İşlemi İş Akışı PDR Hasta Kabul İşlemi İş Akışı Tören Alanının Hazırlanması İşlemi İş Akışı Arızanın Giderilmesi (Teknik Servis) İşlemi İş Akışı Etkinlik Talebi İşlemleri İş Akışı Yurt İçi Geçici Görev Yolluğu İş Akışı Hak Ediş İşlemleri İş Akışı Doğrudan Temin Ödeme İşlemleri İş Akışı Bütçe Uygulaması İşlemleri İş Akışı Avans İşlemleri İş akış Şeması İhale Son İşlemleri İş Akış Şeması Doğrudan Temin İşlemleri İş Akış Şeması Part-Time İşe Alım Süreci ve Maaş Ödemesi İş Akışı Taşınırların Hurdaya Ayrılması İş Akışı Taşınır ve Taşınmazların Zimmete Verilmesi İşlemleri İş Akışı Taşınır Giriş Kayıt İşlemleri İş Akışı Taşınır Giriş Kayıt İşlemleri (Satın Alma Yolu İle) İş Akışı Taşınır Çıkışı İş Akışı Mal Teslim Alma İş Akışı Devir İşlemleri İş Akış Şeması Kültür Şube Müdürlüğü İş Akış Şeması KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ DOKÜMAN ARŞİVİ İşe Giriş İçin Gerekli Belgeler Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi Öğrenci Söz Akti MALİ İŞLER DOKÜMAN ARŞİVİ Fiyat Teklif İsteme Formu Depo Malzeme Talep Formu Harcama Pusulası Yolluk Bildirim Formu ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI DOKÜMAN ARŞİVİ Araç Talep Formu Öğrenci Toplulukları Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar Salon Tahsis Formu Hava Yolu Ulaşım Talep Formu Ekstrem Toplulukları Faaliyet Taahhütnamesi Etkinlik Sonuç Bildiri Formu Yönetim Kurulu Çizelgesi Denetim Kurulu Çizelgesi Gezi Taahhütnamesi Etkinlik Başvuru Formu Yazışma Metot ve Uygulamaları Topluluk Dilekçe Yazışma Örneği ORGANİZASYON ŞEMALARI Spor Şube Müdürlüğü Organizasyon Şeması Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Organizasyon Şeması Sağlık Şube Müdürlüğü Organizasyon Şeması Mali İşler Müdürlüğü Organizasyon Şeması Kalite İzleme Birimi Organizasyon Şeması Kültür Şube Organizasyon Şeması Organizasyon Birimi Organizasyon Şeması Destek Hizmetler Organizasyon Şeması Topluluklar Şube Müdürlüğü Organizasyon Şeması PROSEDÜRLER KYS Değişiklik Yönetimi KYS Yazılım Geliştirme ve Tasarım KYS Memnuniyet Anketi KYS Paydaş Analizi ve Risk Analizi KYS Olağanüstü Durumlar KYS Kalibrasyon KYS Bakım Onarım KYS Satın Alma ve İhale KYS Uygun Olmayan Ürün ve Hizmet KYS Veri Analizi KYS Yönetim Gözden Geçirme KYS İletişim KYS Bilgi İşlem Hizmetleri KYS Düzeltici ve İyileştirici Faaliyet KYS İç Tetkik KYS Kayıtların Kontrolü KYS Hizmet İçi Eğitim KYS Doküman Hazırlama ve Kontrol YÖNERGELER Öğrenci Yemek Bursu Yönergesi Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalışma Yönergesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi (PDR) Yönergesi Öğrenci Toplulukları Yönergesi