Dokümanlar

DİĞER FORMLAR Aile Yardımı Bildirimi Formu Aile Durumu Bildirimi Arıza Bildirim Formu FAALİYET RAPORLARI 2020 Faaliyet Raporu 2019 Faaliyet Raporu 2018 Faaliyet Raporu 2017 Faaliyet Raporu İŞ AKIŞ ŞEMALARI Giden Evrak İşlemleri İş Akış Şablonu Gelen Evrak İşlemleri İş Akış Şablonu Mali İşler Memur Maaş İşlemleri İş Akışı Mali İşler İşçi Maaş İşlemleri İş Akışı Öğrencilerin Spor Lisans ve Müsabaka Katılım İşlemleri Parttime İşe Alım Süreci ve Maaş Ödemesi Kültür Şube İş Akışı Topluluklar Topluluk Kurulması Topluluklar Etkinlik ve Proje Başvuru-Sonuç İşlemleri Topluluklar Online Etkinlik Takip Sistemi Topluluklar Eğitmen Çalıştırılması Topluluklar Etkinlik Talebi Personel-Yazı İşleri İzin İşlemleri Personel-Yazı İşleri Rapor İşlemleri Personel-Yazı İşleri Kurum İçi Nakil Giden Personel-Yazı İşleri Kurum İçi Nakil Gelen Personel-Yazı İşleri Kurum İçi Görevlendirme Personel-Yazı İşleri Kurum Dışı Nakil Giden Personel-Yazı İşleri Kurum Dışı Nakil Gelen Personel-Yazı İşleri İdari Personel Üst Öğrenim Değerlendirmesi Personel-Yazı İşleri Hizmet Birleştirme Personel-Yazı İşleri Emeklilik İşlemleri Personel-Yazı İşleri Derece ve Kademe Terfisi Personel-Yazı İşleri Akademik Personel Görev Süresi Uzatımı Personel-Yazı İşleri Açıktan Atama Organizasyon Tören Alanının Hazırlanması Organizasyon Arızanın Giderilmesi (Teknik Servis) Mediko Sosyal Hasta Kabul ve Muayene İşlemleri Mediko Sosyal Hasta Kabul İşlemleri Mali İşler Yurt İçi Geçici Görev Yolluğu Mali İşler Hakediş İşlemleri Mali İşler Doğrudan Temin Ödeme İşlemleri Mali İşler Bütçe Uygulaması İşlemleri Mali İşler İhale Sonu İşlemleri Mali İşler Doğrudan Temin İşlemleri Mali İşler Taşınırların Hurdaya Ayrılması Mali İşler Taşınır ve Taşınmazların Zimmete Verilmesi Mali İşler Taşınır Giriş Kayıt Mali İşler Taşınır Giriş Satın Alma Yolu Mali İşler Taşınır Çıkışı Mali İşler Mal Teslim Alma Mali İşler Devir İşlemleri Mali İşler Yıl Sonu İşlemleri KALİTE YÖNETİMİ Kalite Politikası Kapsam ve Bağlam KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ DOKÜMAN ARŞİVİ İşe Giriş İçin Gerekli Belgeler Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi Öğrenci Söz Akti MALİ İŞLER DOKÜMAN ARŞİVİ Depo Malzeme Talep Formu Harcama Pusulası Fiyat Teklif Formu Yolluk Bildirim Formu ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI DOKÜMAN ARŞİVİ Araç Tahsis Formu Öğrenci Toplulukları İş Takvimi Ekstrem Toplulukları Faaliyet Taahhütnamesi Etkinlik Sonuç Bildirim Formu Etkinlik Talep ve Bilgi Formu Topluluk Etkinlik Ölçütleri Salon Tahsis Formu Hava Yolu Talep Formu Yazışma Metot ve Uygulamaları Topluluk Dilekçe Yazışma Örneği ORGANİZASYON ŞEMALARI Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Kalite İzleme Birimi Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Kültür Şube Müdürlüğü Mali İşler Şube Müdürlüğü Organizasyon Şube Müdürlüğü Sağlık Şube Müdürlüğü Spor Şube Müdürlüğü Topluluklar Şube Müdürlüğü PROSEDÜRLER KYS Değişiklik Yönetimi KYS Yazılım Geliştirme ve Tasarım KYS Memnuniyet Anketi KYS Paydaş Analizi ve Risk Analizi KYS Olağanüstü Durumlar KYS Kalibrasyon KYS Bakım Onarım KYS Satın Alma ve İhale KYS Uygun Olmayan Ürün ve Hizmet KYS Veri Analizi KYS Yönetim Gözden Geçirme KYS İletişim KYS Bilgi İşlem Hizmetleri KYS Düzeltici ve İyileştirici Faaliyet KYS İç Tetkik KYS Kayıtların Kontrolü KYS Hizmet İçi Eğitim KYS Doküman Hazırlama ve Kontrol YÖNERGELER Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi (PDR) Yönergesi Öğrenci Toplulukları Yönergesi