Kısmi Zamanlı Öğrenci

Ders saatleriniz dışında kalan boş zamanlarınızda ilgi ve yetenekleriniz doğrultusunda geçici işlerde çalışarak, hem maddi kazanç hem de uygulama becerisi kazanıp, iş disiplini edinmiş üretken bireyler olarak yetişmenize katkıda bulunmak en büyük amacımızdır. Üniversitemiz bu amaçla tüm akademik ve idari birimlerinde sizlere iş imkânı sağlıyor.

Kısmı zamanlı olarak çalışan öğrencilerimizin temel görevi;  basit ofis işlerinde, uzmanlık gerektirmeyen işlerde ve eğitim gördüğü konu ile ilgili işlerde çalışarak,  birimlerdeki çalışma düzenini aksatmadan yönetici, memur ve öğretim elemanlarına katkıda bulunmaktır.

 

Kısmi Zamanlı Öğrenci Kime Denir?

Üniversitemizin akademik ve idari birimlerinde geçici işlerde çalıştırılan işçi sayılmayan öğrenciye denir.

Kimler Kısmi Zamanlı Öğrenci Olarak Çalışabilir?

Lisans ve lisansüstü (tezsiz ve özel öğrenci hariç) programlarından herhangi birine kayıtlı olan, normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim gören ve disiplin cezası almamış öğrencilerimiz kısmı zamanlı öğrenci olarak Üniversitemizde görev yapabilirler.

Aylık En Fazla Kaç Saat Çalışabilirim?

Çalışma süresi bir günde en fazla 2 saat, haftada maksimum 10 saat ve bir ayda toplam 40 saati geçemez.

Aylık En Fazla Ne Kadar Ücret Alabilirim?

Günlük brüt asgari ücretin dörtte birini geçemez.  

Çalışma Saatlerini Kim Düzenler?

Çalışma süresinin haftanın günlerine dağılımı, işin başlama ve bitiş saatleri birim yöneticilerince belirlenir.

Kısmı Zamanlı Öğrenci Birden Fazla Birimde Çalışabilir Mi?

Hayır çalışamaz. İki farklı birimde çalışma hakkı bulunmamaktadır.

Çalışıyor Olmak Bursu Etkilermi?

Üniversitemizde kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışan öğrencilerin aldıkları burs kesilmez. (Bakınız; 2547 sayılı kanunun 46. Maddesinin K bendi.)

SGK’ dan Yetim Maaşı Alıyorum, Kısmı Zamanlı Öğrenci Olarak Çalışsam  Maaşım Kesilirmi? 

Bu kapsamdaki kişiler kısmı zamanlı öğrenci olarak çalıştıklarında maaşları kesilmez.

Kısmi Zamanlı Öğrenci Olarak Çalışıyor Olmam, Ailemden Aldığım Sağlık Sigortasını Etkilermi?

Aileniz üzerinden almış olduğunuz genel sağlık sigortalılığını sonlandırmaz. Yine aileniz üzerinden sağlık yardımı almaya devam edersiniz.

Kısmi Zamanlı Öğrenci Alımları Ne Zaman Yapılmaktadır?

Öğrenci alımları her eğitim-öğretim yılının Ekim ayında yapılmaktadır.

Kısmi Zamanlı Öğrenci Maaşlar  Ne Zaman Ödenmektedir?

Çalışma dönemimiz her ayın 1 ila 31 arasındadır. Maaşlar en geç bir sonraki ayın 5’ine kadar hesabınıza yatmaktadır.

Kısmi Zamanlı Öğrenci Olarak Çalışmak Emekliliğimi Etkilermi?

Üniversitemizde Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışmış ve çalışacak öğrencilerimiz için ilgili kanun hükümleri gereği emeklilik ile ilgili uzun vadeli sigorta kolları primi yatırılmadığından emeklilik için herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

İşten Ayrıldığımda İşsizlik Sigortası Alabilirmiyim?

İlgili kanun hükümleri gereği işsizlik sigortası primi yatırılmadığından işsizlik sigortası alamazsınız.

 

Bilgisayar İşletmeni Hatice KÜÇÜKDERELİ / (0246) 211 48 18 / e-posta : haticekucukdereli@sdu.edu.tr
Bilgisayar İşletmeni Burak KOCABAŞ / (0246) 211 49 11 / e-posta : burakkocabas@sdu.edu.tr