Dünya Çevre Günü Programı Hk. Bilgilendirme

Birleşmiş Milletler tarafından ilan edildiği 1974’ten bu yana küresel ölçekte etkinliklerle kutlanan Dünya Çevre
Günü bu yıl Pakistan’ın ulusal ev sahipliğinde “Ekosistem Restorasyonu” temasına odaklanmaktadır. Bu doğrultuda
BM tarafından 2021 Dünya Çevre Gününde Ekosistem Restorasyonu On Yıl girişimi de başlatılmaktadır. Çevre
kirliliğini önleme hassasiyetiyle kurulan ve kurulduğu günden bu yana çevre alanında kapasite geliştirmeyi görev bilen
Marmara Belediyeler Birliği (MBB) #GenerationRestoration küresel söylemini vurgulayarak BM Ekosistem
Restorasyonu On Yıl girişimine, üye belediyeleri ve paydaşlarından aldığı güçle destek vermektedir. Bu bağlamda
MBB’nin 5 Haziran Dünya Çevre Günü programı BM Ekosistem Restorasyonu teması ile uyum içerisinde çevre
yönetiminin her bileşenine temas edecek şekilde çok sayıda etkinliği içerecektir.


Tüm detayları MBB resmi internet sayfasında (www.marmara.gov.tr) erişime açılan MBB 2021 Dünya
Çevre Günü programı; Belediye Başkanları Çevre İyi Niyet Beyanı, genel kampanyalar ve y a n
etkinliklerden oluşan üç temel sacayağına dayanmaktadır. Belediye Başkanları Çevre İyi Niyet Beyanı gönüllü bir
beyan olup sadece belediye başkanlarının imzasına sunulurken, Genel Kampanyalarda ise sürdürülebilir su
tüketimine ve tek kullanımlık malzeme tüketiminin azaltılmasına odaklanan MBB sosyal medya paylaşımlarına her
seviyeden verilecek desteğin çok faydalı olacağı değerlendirilmektedir.


5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında yürütülecek faaliyetleri koordine etmek, işlenecek alt temaların
homojenliğini ve etkinliklerin bölgesel olarak dengeli dağılımını sağlamak üzere MBB tarafından yan etkinlik talepleri
kabul edilmektedir. Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, üniversiteler, öğrenci toplulukları, sivil toplum
kuruluşları, meslek organizasyonları ve özel girişimler tarafından yapılacak Yan Etkinlik talepleri
https://marmara.gov.tr/5-haziran-dunya-cevre-gunu/ adresinde yer alan form aracılığı ile 28 Mayıs 2021
tarihine kadar alınacaktır.

Yayın Tarihi: 22/05/2021
Okunma Sayısı: 366