Erasmus+ Ulusal/Uluslararası Toplantı Desteği- 30 Nisan 2019


Erasmus+  KA3-Yapılandırılmış Diyalog başlığında; gençler, gençlik çalışmalarında aktif kişiler ve gençlik kuruluşları ile gençlik alanında karar alıcı olan ve gençlik politikalarından sorumlu kişiler arasında işbirliğine destek sağlayan toplantılar, konferanslar, danışma etkinlikleri, gençlerin demokratik katılımlarını artıran, demokratik kurumların ve karar alıcıların rollerini simülasyon yoluyla anlatan etkinlikler ve gençler ile politika yapıcılar arasındaki diyaloğu tesis eden diğer etkinliklere 50 000 €’yakadar destek sağlanmaktadır. Bu faaliyetteki projelerin amacı gelecekte şekillenecek gençlik politikaları için kullanılabilecek sonuçlar üretmek ve tüm Avrupa’daki gençlerin demokratik yaşama katılımlarını teşvik etmektir.
Yapılandırılmış Diyalogun iki temel alt faaliyeti vardır: 
Ulusal toplantılar
Ulus-ötesi toplantılar.
Ulusal tipinde yurt dışından ortaklara ihtiyaç yoktur. Bu etkinliklere yerel, bölgesel, ulusal veya Avrupa düzeyinde, yani neredeyse her düzeyde karar alıcılar dahil olabilir. Yapılacak etkinlikler  13-30 yaş arası en az 30 genci içermelidir. Uzman/Politikacı/karar alıcılar için yaş sınırı yoktur.Ulusal toplantılar ortak olmadan yapılabilir (yalnızca bir ortak vardır, o da başvuranın kendisidir). Ulus-ötesi toplantılarda toplam en az iki ortak faaliyete katılır.
Proje başvuru aşamasında seçilmek şartıyla, projeler 3 ay ile 2 yıl arasındadır.
Başvuru, koordinatör tarafından tüm ortaklar adına koordinatörün bulunduğu ülkenin Ulusal Ajansına yapılır. Ulus-ötesi toplantılarda ortakların ayrıca kendi Ulusal Ajanslarına başvuru formu göndermesine gerek yoktur.
Son Başvuru Tarihi: 30 Nisan 2019


Detaylı Bilgi için: https://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/gen%C3%A7lik-program%C4%B1/yap%C4%B1land%C4%B1r%C4%B1lm%C4%B1%C5%9F-diyalog

Yayın Tarihi: 18/04/2019
Okunma Sayısı: 912