Türk Dünyası ve Akraba Toplulukları Topluluğu

Üniversitemiz öğrencilerine tarihlerini, dillerini, kültürlerini, edebiyatlarını, örflerini, Türk Cumhuriyetlerini ve Akraba Topluluklarını tanıtarak Türk Mimarisi, müziği, el sanatları, tiyatrosu gibi kültürel zenginlikler üzerine çalışmalar yapmayı hedefler.

 

Topluluk Akademik Danışmanı : Dr. Öğr. Üyesi Mevlüt ERSOY

Topluluk Başkanı                         :

İletişim                                           : tudat@sdu.edu.tr

Sosyal Medya Hesapları             : 

Güncel Üye Sayısı                        : 42

Topluluk  Kodu                             : 21