İşleyiş

Merkezin İşleyişi

Öğrenciler merkeze telefonla ve  online randevu alarak  veya birebir gelerek başvurabilir. İlk başvuru sırasında "başvuru formu" doldurulur ve ön görüşme için bir randevu verilir. Yaklaşık 20-30 dakikalık ön görüşme sonrasında psikolog/psikolojik danışman  öğrenciyle bir anlaşma yapar, onay formunu imzalatır. Farklı uzmanlık gerektiren durumlarda psikolog/psikolojik danışman yönlendirme yapar. Yönlendirilen yere gitme sorumluluğu öğrenciye aittir, istenirse gittikten sonra psikolog/psikolojik danışmanı bilgilendirir.

PDR Birimi İşleyişi ile İlgili Önemli Bilgiler

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi’nde yapılan görüşmeler gizlilik ilkesi dahilinde yapılmaktadır. Öğrencinin söylediği her şey, uygulanan testler ve diğer bilgiler gizli kalır. Akademik kayıtlara geçmez. Öğrencinin bilgisi dışındaki kişilere verilmez. Sadece kendi ya da başkalarının zarar görmesi ya da hayati tehlike altında olması durumunda öğrenci ile ilgili bilgiler yetkili mercilerle paylaşılır.

Yönlendiren kişiye Birim; sadece öğrencinin gelip gelmediğini, görüşmelere devam edip etmediği hakkında bilgi verir, gerekirse görüşme bilgilerini vermeden akademisyenlerin zorlandığı noktalarda yönlendirme yapar.

Görüşmeler maksimum 45 dakika ile sınırlıdır. Psikolog gerek duyduğu durumlarda bu süreyi kısaltma hakkını elinde tutar. Görüşmeye gelinemeyecek olması durumunda bu durum bir gün önceden psikoloğa bildirilmelidir. Bu durumda psikolog görüşmeyi uygun bir tarihe erteler. Gecikme süresi 15 dakikayı aştığı takdirde bireysel görüşme otomatik olarak iptal edilir.

Yapılanma

Süleyman Demirel  Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi Rektörlüğe bağlı bir kuruluştur.  Bütçesi Rektörlük tarafından sağlanır. Merkez'de şu anda iki  tam zamanlı psikolog çalışmaktadır.

Amaçlar

1- Üniversite öğrencilerine rehberlik ve psikolojik danışmanlık desteğini sağlamak,

2- Öğrencilerin duygusal, sosyal, eğitim ve meslek seçiminde karşılaştıkları problemlerinde kendi başlarına çözebilmeyi kolaylaştırıcı çalışmalar yapmak,

3- Gerektiğinde bu sorunların çözümünde danışmanlık yapmak,

Faaliyet Alanları

1- İhtiyaç duyulması halinde öğrencilerin yaşamakta olduğu duygusal problemlere yönelik bireysel çalışmalar yapmak,

2- Üniversiteye yeni gelen öğrencilerin üniversite kurallarına, kampüs yaşamına, kulüplere, yapılan sosyal etkinliklere ve birbirlerine uyum sağlamalarını kolaylaştırıcı çalışmalar planlamak,

3- Yönlendirilen vakalarda görüşmeler yaparak gerekli durumlarda ilgili yerlere (hastane, sağlık birimi vb.) yönlendirme yapmak,

4- Bireylerin kendilerini daha iyi tanımaya, beceri geliştirmeye, çevresiyle olumlu ilişkiler kurmasına yönelik çalışmalar yapmak,

5- Uzmanların kendilerini geliştirmeleri ve alanda yenilikleri takip edebilmeleri adına  kongrelere, eğitimlere ve araştırıma çalışmalarına katılmak.

Yayın Tarihi: 09/11/2017
Okunma Sayısı: 4265